sipkadole

Čo je transesterifikácia?

Transesterifikácia je chemický proces, založený na zmiešaní metanolu s olejom, ktorý bol vylisovaný napríklad zo semien repky olejnej. Pri procese miešania ako katalyzátor pôsobí metanolát sodný. Transesterifikácia sa využíva na výrobu metylesteru nenasýtených mastných kyselín (najčastejšie metylesteru repkového oleja - MERA). Vedľajším produktom je glycerín, ktorý sa využíva v chemickom , kozmetickom a farmaceutickom priemysle.

Čo je biodiesel (FAME)

Biodiesel (v angličtine: FAME - Fatty Acid Methyl Ester) sa vyrába transesterifikáciou olejov vylisovaných zo semien olejnatých rastlín. V Európe sa používa najmä olej lisovaný z repky olejnej, v Ázii palmový a kokosový olej, v Amerike sója a canola. Na výrobu FAME sa však môžu použiť aj vypálene fritovacie oleje (UFO/UCO – used frying/cooking oils) alebo aj živočíšne tuky (tallow). Biodiesel sa dnes môže využívať aj ako 100% palivo alebo sa v rôznych pomeroch primiešava do nafty, vďaka čomu prispieva k znižovaniu množstva emisií CO2 v ovzduší. Biodiesel sa v mnohých prípadoch vyrába z poľnohospodárskych produktov, ktoré sa pestujú na území danej krajiny, a tak jeho produkcia znižuje závislosť ekonomiky štátu na dovoze palív zo zahraničia.

Aký je rozdiel medzi pojmom FAME a MERO?

V princípe žiaden. V praxi oba pojmy označujú biodiesel. Pojem MERO sa však využíva na pomenovanie biodieselu, ktorý je vyrobený výlučne z oleja repky olejnej.

Z čoho sa biodiesel vyrába?

Na produkciu biodieselu sa v súčasnosti môže využívať olej repky olejnej, sójový olej, slnečnicový olej, olej z horčičného semena, olej z jatrophy (využitie najmä v Indii), palmový olej alebo z vybraných živočíšnych olejov.

Aký bol vývoj biodieselu?

Prvá zmienka o transesterifikácii rastlinného oleja sa datuje už do roku 1853 - skôr ako bol vynájdený prvý dieselový motor. V roku 1900 predstavil Rudolf Diesel typ motora, ktorý bol poháňaný arašidovým olejom. V tejto súvislosti už môžeme hovoriť o využití biopaliva, nie však biodieslu, nakoľko v procese výroby nebola využitá transesterifikácia. Neskôr sa investovalo mnoho prostriedkov do výskumu biopalív, transesterifikácie a vývoja biodieselu. Vtedajšie vysoké náklady na výskum výroby však zohrali dôležitú úlohu neskôr. V povojnovom období, kedy sa ropné produkty stali cenovo výhodnejšími a dostupnými bolo len otázkou času, kedy fosílne palivá nahradia biopalivá. Zmena prišla v sedemdesiatych rokoch minulého storočia (ropné šoky), kedy sa dodávky ropy stali obmedzenými. Produkcia biopalív sa stala mimoriadne aktuálnou a zaujala dôležité miesto ako doplnkový zdroj paliva. V súčasnosti možno hovoriť o biodiesle ako o alternatívnom palive.

V čom spočíva výhoda biodieselu?

  • ide o obnoviteľný zdroj energie (nehrozí vyčerpanie zásob)
  • pozitívne vplýva na zníženie znečisťovania ovzdušia
  •  
  • je energetickou istotou – znížuje závislosť na rope, ktorej zásoby sú najmä v politicky nestabilných regiónoch sveta
  • výrazne prispieva k rozšíreniu trhu pre poľnohospodárov
  •  má vyššie cetánové číslo v porovnaní s fosílnou naftou, čo môže pozitívne ovplyvniť výkon motora

Podporuje vláda SR využívanie biodieselu ako alternatívneho paliva v doprave?

Vláda Slovenskej republiky podporuje rozvoj produkcie a využívanie biodieselu prostredníctvom noriem, ktoré stanovujú podiel biozložky v palivách, využívaných na území SR. Tieto sa odvíjajú od noriem Európskej únie. Výsledkom legislatívnej úpravy je súčasná povinnosť výrobcov a predajcov ponúkať v motorových benzínoch a motorovej nafte, používaných na dopravné účely, minimálne množstvo biopalív alebo iných obnoviteľných palív.

Aký je technický štandard biodieselu?

Medzinárodný štandard pre biodiesel je EN 14214. Existujú aj ďalšie, najčastejšie národné špecifikácie. Napríklad v USA sa využíva norma ASTM D 6751, v Nemecku je to DIN EN 14214 a vo Veľkej Británii BS EN 14214.

Existujú ďalšie, v našom regióne menej používané štandardy biodieselu, ktoré sú vyrobené z rôznych olejov:

  • RME (rapeseed methyl ester - metylester repky olejnej) DIN E 51606
  • PME (vegetable methyl ester - metylester rastlinného oleja) DIN E 51606
  • FME (fat methyl ester - metylester živočíšneho tuku) DIN V 51606
tvorba web stránok