sipkadole

Medzinárodné

European Biomass Industry Association http://www.eubia.org/

World Biofuel Market http://www.worldbiofuelsmarkets.com

Food and Agriculture Organization of the United Nations http://www.worldbiofuelsmarkets.com

EU Bionet http://www.eubionet.net/

The European Forum for Renewable Energy Sources - EUFORES http://www.eufores.org/

World Energy Council http://www.worldenergy.org/

Biofuel review http://www.biofuelreview.com/

Slovenské

Alternatívne palivá v doprave http://www.seps.sk/zp/fond/doprava

Sprievodca obnoviteľnými zdrojmi energie v Európe a v SR http://ozeport.sk/

Fond pre alternatívne energie - SZOPK http://www.inforse.org/europe/fae/

Výskumný ústav ekonomický poľnohospodárstva a potravinárstva http://www.vuepp.sk/

Štatistický úrad Slovenskej republiky http://www.statistics.sk/

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky http://www.mpsr.sk/

Agroportál http://www.agroportal.sk/

Enviral a.s. http://www.enviral.sk

European biodiesel board http://www.ebb-eu.org/

Združenie pre výrobu a využitie biopalív http://www.zvvb.sk

Všetko o biopalivách http://www.vsetkoobiopalivach.sk

tvorba web stránok