sipkadole
  • Budovať pozíciu jedného z najvýznamnejších dodávateľov biodieselu na stredoeurópskom trhu, ktorý spĺňa tvrdé požiadavky trvalej udržateľnosti a súčasne požiadavky systému ISCC.
  • Hľadať nové riešenia a inovácie výroby, podľa trendov a politík, a tak dbať na hodnoty vytvárané pre budúce generácie.
  • Zvyšovať spokojnosť zákazníkov a súčasne aj zamestnancov.
  • Zákazníkom dodávať iba kvalitné a bezpečné produkty, vyhovujúce ich požiadavkám a legislatívnym predpisom
  • Podnikanie spoločnosti stavať na báze úzkej spolupráce s obchodnými partnermi, budovaní dlhodobých vzťahov a vzájomnej dôvery. Kvalita finálnych výrobkov závisí od kvality vstupných materiálov
tvorba web stránok