sipkadole
1 magreklama

Zber a spracovanie použitého kuchynského oleja, tukov, ktoré ekologicky premeníme na bionaftu

Neviete kam s použitými kuchynskými olejmi a tukmi? Zverte ich nám.

Facebook

Predstavenie projektu "Prilej Olej"

Hlavným cieľom projektu je kontrolovaný zber použitých kuchynských olejov a tukov. Zber prebieha pod záštitou spoločnosti MEROCO, a. s., Leopoldov, ktorá je členom skupiny Envien Group, pôsobiacej v oblasti výroby biopalív.
Vyzbieraný olej končí v našej spoločnosti, kde sa z neho ekologickým procesom vyrobí biopalivo - bionafta.
Projekt PRILEJ OLEJ je na trhu od roku 2017 a neustále je naším cieľom rozširovať portfólium našej pôsobnosti.
Legislatívne zmeny posledných rokov výrazne upravili pravidlá aj pre túto komoditu odpadov. Použitý kuchynský olej je hodnotná surovina, ktorá však môže spôsobiť nejeden ekologický problém pri nesprávnom zaobchádzaní.
Preto olej nevylievajte, ponúkame Vám spoluprácu pri jeho separácii tak ako to dáva za povinnosť zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z.
Do nášho portfólia patria najmä mestá, obce, ale zameriavame sa aj na reštaurácie, školy a iné stravovacie zariadenia.

tvorba web stránok