sipkadole
biodiesel

Biodiesel, označovaný tiež ako FAME (fatty acid methyl ester), patrí do kategórie palív, vyrábaných z obnoviteľných zdrojov energie, najmä poľnohospodárskeho pôvodu, a je určený pre vznetové motory. FAME je ekologickým palivom, ktoré prispieva k znižovaniu množstva emisií CO2 v ovzduší.

Výroba sa uskutočňuje najčastejšie chemickým procesom – transesterifikáciou rastlinných olejov. Výsledný produkt FAME je vyrábaný:

  • z čistého repkového oleja, produktom je metylester repkového oleja, označovaný aj ako RME – rapeseed methyl ester
  • z mixu olejov, teda FAME.

Skladba olejov, z ktorých sa FAME vyrába, je daná výrobnou technológiou a dostupnosťou surovín. Hlavnou zložkou mixu však v našich podmienkach ostáva stále repkový olej. Ostatnými olejmi, ktoré môžu vstupovať do výroby sú:

  • slnečnicový olej
  • palmový olej
  • použité kuchynské oleje a tuky (UCO)
  • živočíšne tuky
  • kukuričný olej

Použitie FAME v podmienkach EÚ je rôzne, v závislosti od legislatívy jednotlivých členských krajín:

  • ako nízkopercentná prímes fosílneho paliva – výsledná zmes obsahuje max. 7% biodieslu, v súlade s európskou normou EN 590
  • ako vysokopercentná prímes fosílnych palív (30%), používaná a bežne dostupná napr. na čerpacích staniciach v ČR ako SMN 30
  • čisté FAME ako 100% náhrada fosílneho paliva
meroco fame

Produktový list FAME Meroco

quality specification mero mrc

Špecifikácia kvality FAME Meroco

tvorba web stránok