sipkadole

Surový glycerín min 82%

Surový glycerín je kvapalina, ktorá vzniká ako vedľajší produkt z výroby biodieslu (metylester mastných kyselín), získaného transesterifikácoiu triglyceridov mastných kyselín. V procese výroby sa ako katalyzátor používa metanolát sodný.

Základnou surovinou používanou vo výrobe, je repkový olej. Je však možné použiť aj iné druhy olejov.

Glycerín má široké uplatnenie, používa sa ako kŕmna surovina, v bioplynovej stanici na výrobu bioplynu, v chemickom, potravinárskom farmaceutickom, stavebnom priemysle atď.

Odber tovaru je možný v autocisternách.

glycerin
glycerin meroco

Produktový list Glycerin Meroco

specifikacia kvality glycerin mrc strana 1

Špecifikácia kvality Glycerin Meroco

tvorba web stránok