meroco 1od roku 2008 vyrábame biodiesel, ktorý sa primiešava do motorovej nafty a tým pomáha znižovať emisie skleníkových plynov v atmosfére

sipkadole

Meroco, a.s. je členom skupiny Envien Group, pôsobiacej v oblasti výroby biopalív. Svojou produkciou doplnili portfólio skupiny, aby sa stali komplexným dodávateľom biopalív. Históriu výroby metylesteru mastných kyselín (Fatty Acid Methyl Esther - FAME), nazývaného aj biodiesel, začal podnik písať v roku 2008. Ročný objem produkcie predstavuje 120-tisíc ton FAME a 14,5-tisíca ton glycerínu.

Biodiesel vyrobený v Meroco,  primiešaný do nafty pomáha štátu plniť ciele v oblasti ochrany klímy, prispieva k zníženiu závislosti na dovoze ropy, pretože časť potrieb motoristov sa pokrýva doma vyrobenou bionaftou. Biodiesel je obnoviteľný zdroj energie, s ktorým sa dá rátať aj do budúcnosti, lebo pri správnom nastavení je nevyčerpateľný. Používanie biodieselu výrazne prispieva k skvalitneniu životného prostredia, pretože v porovnaní s čistou naftou zásadne znižuje emisie skleníkových plynov. Spustenie výroby v Meroco prispieva k rastu ekonomiky, podporuje zamestnanosť v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou a je stabilným partnerom farmárov, od ktorých odoberá vstupné suroviny a logistiku.

tvorba web stránok